Όροι Χρήσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Στο παρόν κείμενο, περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια όλοι οι όροι επίσκεψης, συνεργασίας, χρήσης του δικτυακού μας τόπου καθώς και σχετικοί νομικοί όροι αλλά και οι υποχρεώσεις των χρηστών των σελίδων, λαμβάνοντας υπόψη τον συνεχώς εξελισσόμενο χώρο του διαδικτύου και των νομικών ρυθμίσεων που προβλέπει και συνεχώς διευρύνονται, η Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Ο επισκέπτης-χρήστης του δικτυακού μας τόπου, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη και τις τυχόν ποινικές συνέπειες, από τη τυχόν δήλωση ψευδών ή ανακριβών στοιχείων στις υπάρχουσες φόρμες αγοράς (φόρμα παραγγελίας). Στις φόρμες αυτές, πρέπει να περιλαμβάνονται με ακρίβεια όνομα, επίθετο, όνομα πατρός και μητρός, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, email, τηλέφωνο κινητό/τηλέφωνο σταθερό και fax. Ο επισκέπτης-χρήστης, με την υποβολή της αίτησης, αποδέχεται ανεπιφύλακτα του γενικούς όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

Το www.e-novita.gr σας προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους παρακάτω όρους τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του, καλείται να διαβάσει με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια και εφόσον τους αποδεχθεί να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του καταστήματος.

Τα παραπάνω ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, αλλά και των συμβάσεων ενοικίασης ή αγοράς προϊόντων που τυχόν συναφθούν και στην περίπτωση που ο χρήστης αφού ελέγξει με επιμέλεια το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων αν δεν συμφωνεί με το σύνολο ή μέρος από τους παρακάτω όρους, οφείλει να μην χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που εξακολουθήσει τη χρήση της ιστοσελίδας, συμπεραίνεται ότι ο πελάτης τους κατανοεί τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και επιθυμεί να δεσμευτεί με στις συμβάσεις που διέπονται από αυτούς.


ΕΝΝΟΙΕΣ- ΟΡΟΙ -ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εν προκειμένω στους παρόντες όρους χρήσης, ως Κατάστημα νοείται το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, ως Ιστοσελίδα νοείται η παρούσα ιστοσελίδα, ως Χρήστης/ Επισκέπτης νοείται κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας, ως Πελάτης νοείται κάθε χρήστης που συναλλάσσεται με το Κατάστημα κάνοντας χρήση της υπηρεσίας πώλησης προϊόντων, δηλαδή συνάπτει σύμβαση πώλησης προϊόντος με το κατάστημα ως Προϊόν/ Προϊόντα νοείται κάθε προϊόν ή Προϊόντα που διατίθενται προς πώληση από το Κατάστημα, ως Τίμημα νοείται το ποσό που καταβάλλει ο αγοραστής ως αντάλλαγμα στην σύμβαση πώλησης των προϊόντων με αντισυμβαλλόμενο το κατάστημα.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το παρόν κατάστημα ήτοι www. e-novita.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που έχει ως σκοπό την παρουσίαση προϊόντων (πώληση αξεσουάρ μόδας, κοσμημάτων, τσαντών καθώς και ποστίζ - extensions) που γίνεται μέσω του Διαδικτύου και έχει την έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Στόχος του Καταστήματος είναι να γνωστοποιήσουμε στους πελάτες μας όλους τους όρους χρήσης, τα δεδομένα, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις τους και γενικότερα τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος ώστε να ενημερωθούν με ακρίβεια και σαφήνεια και να έχουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στην αναζήτηση ή αγορά προϊόντων από το Κατάστημα. Παράλληλα δε ορίζεται ρητά με το παρόν ότι o ιδιοκτήτης του καταστήματος έχει το δικαίωμα να ενσωματώσει νέες υπηρεσίες ή/και προϊόντα στο Κατάστημα ή να καταργήσει κάποιες από τις ως άνω κατά την ανέλεγκτη κρίση της και ομοίως οι νέες υπηρεσίες θα διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο. Επίσης ορίζεται ρητά με το παρόν ότι το Κατάστημα δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη σχετική με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε επικοινωνιών των χρηστών και ότι ο χρήστης των υπηρεσιών του Καταστήματος κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των παρόντων όρων και των υπηρεσιών του καταστήματος και την φύση του διαδικτύου (INTERNET) και των παρεχόμενων υπηρεσιών από το διαδίκτυο όπως επιτάσσει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.e-novita.gr εγγυάται την ασφάλεια των συναλλαγών σας. To Κατάστημα χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές ώστε να κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες και όλα τα δεδομένα του χρήστη (προσωπικά στοιχεία, διευθύνσεις, τηλέφωνα επικοινωνίας, αριθμοί πιστωτικών καρτών) έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

2. Ο πελάτης /χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό του (account) και αποδέχεται την υποχρέωσή του να ειδοποιεί άμεσα το Κατάστημα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη και συνεπώς παράνομη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή και πιθανή παραβίαση ασφάλειας αλλά και την υποχρέωσή του για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την ορθή έξοδο του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης. Σε περίπτωση που τυχόν ανακύψει οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία σε τρίτο λόγω της μη τήρησης των παρόντων όρων και της κείμενης Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία από τον πελάτη/χρήστη το Κατάστημα δεν έχει καμία ευθύνη. Ο επισκέπτης/χρήστης του Καταστήματος κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το Κατάστημα για κάθε αποθετική ή θετική ζημία και τους τυχόν συνεργάτες του για οποιαδήποτε βλάβη ή/και ζημία υποστεί το Κατάστημα ή/και οι συνεργάτες του λόγω της μη συμφωνηθείσας, παράνομης και αθέμιτης χρήσης των υπηρεσιών/σελίδων του καταστήματος από μέρους του.

3. Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, μονομερώς, ανάλογα με τις συνθήκες και ανάγκες του καταστήματος και την εκάστοτε στρατηγική πώλησης που ακολουθεί και επίσης το Κατάστημα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει μονομερώς, τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ή έστω πιθανολογεί ότι έχουν παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης και θέτουν σε κίνδυνο την λειτουργία του καταστήματος ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια των συναλλαγών.


ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Στο περιεχόμενο της σελίδας του Καταστήματος μπορεί να συμπεριλαμβάνονται λογότυπα και λεζάντες ή άλλες φόρμες συνοδευτικές των προϊόντων που είναι αναγκαίες για την ορθή λειτουργία του Καταστήματος και σε αυτή την περίπτωση θα πρόκειται μόνο για ανακοίνωση και περιγραφή των επιμέρους χαρακτηριστικών των προϊόντων και της προέλευσης αυτών που διατίθενται και θα πραγματοποιείται στο μέτρο που είναι αναγκαία για τον ορισμό και την εξειδίκευση των προϊόντων ώστε να μην δημιουργείται αοριστία για το προϊόν που αγοράζει ο πελάτης και ώστε να ενημερώνεται πλήρως ο επισκέπτης για τα προϊόντα που διατίθενται στο κατάστημα.

Στο περιεχόμενο της σελίδας του Καταστήματος μπορεί να συμπεριλαμβάνονται λογότυπα και λεζάντες συνοδευτικές των προϊόντων λόγω της υποχρέωσης του καταστήματος να αναγγείλει στους επισκέπτες ότι μεταπωλεί και μισθώνει ελαφρώς μεταχειρισμένα ή καινούργια αυθεντικά προϊόντα των σηματούχων - δημιουργών τα οποία προμηθεύεται από νόμιμους διανομείς αντιπροσώπους των σχεδιαστών ή αυτών που έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης τους ή από εξουσιοδοτημένα καταστήματα που ανήκουν στο δίκτυο διανομής αυτών ή και απευθείας από τους σχεδιαστές και δημιουργούς.

Το κατάστημα διαθέτει τα προϊόντα χωρίς να μεταβάλλει ή να αλλοιώνει την κατάσταση των προϊόντων και κατά τρόπο σύμφωνο με την χρήση που το προορίζει ο σηματούχος - δημιουργός αλλά και με τρόπο που συνάδει στο γόητρο, το κύρος και την υψηλή ποιότητα κατασκευής των προιόντων και της αυθεντικότητάς τους χωρίς να βλάπτεται η φήμη και η εικόνα τους και συνεπώς τα δικαιώματα των σηματούχων-δημιουργών.

Το κατάστημα δεν επανασυσκευάζει τα προιόντα χρησιμοποιώντας το σήμα των σηματούχων - δημιουργών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ

1. Εκτός από τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, δημιουργών, σχεδιαστών ή άλλων συνεργατών όλο το περιεχόμενο του Καταστήματος, ήτοι εικόνες, φωτογραφίες, απεικονίσεις, σχέδια, κείμενα, λεζάντες, σχόλια, παρατηρήσεις και παρεχόμενες υπηρεσίες και γενικά όλο το υλικό της παρούσας ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Καταστήματος η προστασία των οποίων προβλέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τα προβλεπόμενα σχετικά από τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες.

Συνεπώς τυχόν ολική ή μερική πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αναμετάδοση ή διανομή με ηλεκτρονικό τρόπο ή άλλο έντυπο που γίνεται για εμπορική χρήση και με σκοπό το κέρδος απαγορεύεται καθώς θίγονται τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των δημιουργών - σηματούχων.

2. Όλα τα προϊόντα που αναφέρονται και περιγράφονται στο κατάστημα φέρουν τα σήματα των δημιουργών - σηματούχων και αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και μόνον.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Το κατάστημα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Καταστήματος στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, αυτόκλητα και μετά από την γνωστοποίηση και αποδοχή των παρόντων όρων, ούτε σε περίπτωσης αμέλειας. Τα περιεχόμενα του Καταστήματος παρέχονται στον χρήστη - επισκέπτη χωρίς καμία εγγύηση ρητά ορισμένη ή σιωπηρά συναγόμενη. Το Κατάστημα δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται αδιάκοπα ή αλάνθαστα ή ότι λάθη και πλημμέλειες με πληρότητα θα αποκαθίστανται ή ότι η ιστοσελίδα θα παρέχεται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά λόγω της φύσεως του διαδικτύου και ενδεχόμενο κόστος των διορθώσεων επιβαρύνει τον επισκέπτη / χρήστη και σε καμία περίπτωση το Κατάστημα.

2. Σε περίπτωση που ο χρήστης - επισκέπτης προκαλέσει βλάβη με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτο πρόσωπο ενήλικο ή ανήλικο ή προβεί σε ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του με σκοπό να δώσει προς το κατάστημα παραπλανητικές ή ψευδείς παραγγελίες που θίγουν οικονομικά τρίτα πρόσωπα ή το κατάστημα ή παρεμβάλλεται στις υπηρεσίες ή στα δίκτυα-σέρβερς που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του Καταστήματος ή με δόλο ή αμέλεια παραβιάζει οιαδήποτε διάταξη εθνικού, ευρωπαϊκού ή διεθνούς δικαίου που διέπει την λειτουργία του παρόντος την αποκλειστική ευθύνη για τα ως άνω καθώς και για κάθε αποζημίωση προκύπτουσα από αδικοπραξίες έχει αποκλειστικά και μόνον ο χρήστης -επισκέπτης ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής και Δικαστηρίου.

3. Ρητά και ανέκκλητα συνομολογείται από τον πελάτη/χρήστη εν προκειμένω ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της ιδιοκτήτριας του καταστήματος οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη / επισκέπτη της ιστοσελίδας, ο ευθυνόμενος χρήστης / επισκέπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική ανοιγείσα διαδικασία ή δίκη, με την νόμιμη και προβλεπόμενη διαδικασία με δικές του δαπάνες και αφετέρου αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει την ιδιοκτήτρια στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

1. Το Κατάστημα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners ούτε συνεργάζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους και δεν ευθύνεται για διόρθωση λαθών και αποκατάσταση της διαθεσιμότητας τους καθώς τα ως άνω φέρουν την αποκλειστική ευθύνη και σε αυτά πρέπει να απευθύνεται ο χρήστης-επισκέπτης για κάθε παράπονο-διαμαρτυρία.

2. Δεσμοί (links) προς το Κατάστημα επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που τυχόν έχουν κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ του Καταστήματος και του παραπέμποντος σε αυτό φορέα. Εξάλλου, οι δεσμοί αυτοί πρέπει να δημιουργούνται μόνο μέσω hyperlinks και όχι μέσω εικόνων.

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του Καταστήματος λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών υλικό προς ενημέρωση το οποίο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του καταστήματος και προστατεύεται από την κείμενη ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή Νομοθεσία. Το Κατάστημα έχει σε κάθε περίπτωση κατά την ανέλεγκτη κρίση του το δικαίωμα να μην εγγράψει κάποιο πρόσωπο στις λίστες παραληπτών ή το δικαίωμα να διαγράψει κάποιο πρόσωπο από αυτές. Ο χρήστης κατά την εγγραφή του μπορεί να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-novita.gr.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παρόντες όροι και κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας και της ιθαγένειας του χρήστη-επισκέπτη έχει εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό καθώς διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο και μόνον και επιλύεται το πρώτον συμβιβαστικά και αν τούτο δεν επιτευχθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών και κάθε επίδοση στα πλαίσια δικαστικής διένεξης ή αναγκαία επικοινωνία του Καταστήματος με τον χρήστη-επισκέπτη γίνεται σύμφωνα με τα προσωπικά στοιχεία που έχει δηλώσει ο χρήστης -επισκέπτης στις φόρμες πώλησης. Η μη άσκηση ή μη έγκαιρη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από τους παρόντες όρους δεν συνιστά σιωπηρή παραίτηση ή ρητή παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα ή εξουσία ή δικαίωμα αποζημιώσεως που ορίζει ο νόμος, καθώς το κατάστημα δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματά οποτεδήποτε σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χρήσιμο για την διαφύλαξη των συμφερόντων του .

ΣΥΛΛΟΓΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλη η λειτουργία του καταστήματος έχει ως βάση την εξυπηρέτηση του κοινού και τη σύναψη συμβάσεων πώλησης προϊόντων με πνεύμα σεβασμού των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων που καταχωρεί ο χρήστης/επισκέπτης προκειμένου να συναφθούν οι συμβάσειςαυτές κατά την έναρξη της συνδιαλλαγής.
Το Κατάστημα ακολουθεί μια διαδικασία συλλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας όλων των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/πελατών που συλλέγει, προκειμένου να καταστούν δυνατές οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου με απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητα και προσωπικότητα των χρηστών της ιστοσελίδας και συγκεκριμένα το πλήρες ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός και μητρός, τη διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, το επάγγελμα, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, εφόσον είναι διαφορετική από τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό του σταθερού τηλεφώνου/ κινητού τηλεφώνου, τον αριθμό φαξ την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου καθώς όλα τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών και θα πρέπει ο επισκέπτης / χρήστης να συμβληθεί εφόσον συμφωνεί κατανοήσει και αποδεχθεί τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων προκειμένου να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Καταστήματος.
Το Κατάστημα ακολουθεί μια διαδικασία συλλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας όλων των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/πελατών που συλλέγει προκειμένου να ενημερώνεται για στατιστικούς λόγους σχετικά με τις καταναλωτικές και αγοραστικές προτιμήσεις και ανάγκες του κοινού χωρίς όμως να τα κοινοποιεί με οιοδήποτε τρόπο σε τρίτο, προσωπικά δεδομένα των χρηστών-επισκεπτών και χωρίς να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει με αθέμιτο ή παράνομο τρόπο τα στοιχεία αυτά παρά μόνο με την συναίνεση των χρηστών-επισκεπτών ή όταν τούτο επιβάλλεται από τον νόμο ή τις αρχές και στα πλαίσια που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των συμβάσεων πώλησης των προϊόντων.
Σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε ο χρήστης-επισκέπτης έχει το δικαίωμα να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα, να προβεί σε ενημέρωση και διόρθωση αυτών ή να ακυρώσει την εγγραφή του αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διέυθυνση του καταστήματος και συγκεκριμένα www.e-novita.gr όλα τα ως άνω.

COOKIES

1. Το Κατάστημα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του (π.χ. newsletters) προκειμένου να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις κ.α. Τα cookies είναι μικρά αλφαριθμητικά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Καταστήματος, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Καταστήματος είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

2. Ο επισκέπτης / χρήστης του Καταστήματος μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Καταστήματος είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Καταστήματος δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Η χρέωση της Πιστωτικής Κάρτας του πελάτη για την οποία εξουσιοδοτεί ο πελάτης το κατάστημα ρητά ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα και η συλλογή - καταγραφή των στοιχείων της Πιστωτικής Κάρτας του πελάτη από το Κατάστημα γίνονται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια εξυπηρέτησης της συναλλαγής την οποία επιλέγει να πραγματοποιήσει ο πελάτης και με σκοπό την εξόφληση της οφειλής που προκύπτει από τις επιλεγμένες υπηρεσίες.
Το Κατάστημα δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.
Το Κατάστημα δεν ευθύνεται απέναντι στην Τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική κάρτα ή τον πελάτη σε περίπτωση που γίνει χρήση της κάρτας από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο καθώς την ευθύνη για τον έλεγχο της κάρτας αλλά και για την άμεση ενημέρωση της εκδούσας Τράπεζας για τυχόν παράνομη χρήση ή κλοπή της κάρτας, ώστε να ακυρωθεί αυτή και να αποκλεισθεί η χρήση της από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχει ο χρήστης.
Σε περίπτωση (αποδεδειγμένα) δόλιας χρήσης της πιστωτικής κάρτας του πελάτη που θα προκύπτει από έγγραφα των αρμόδιων αρχών, τα χρήματα που έχουν χρεωθεί στον Τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη θα επαναπιστωθούν ή θα επιστραφούν.
Δεσμοί (links) προς άλλες ιστοσελίδες

Το Κατάστημα περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Κατάστημα για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους οποίους αυτοί ακολουθούν.


IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στο Κατάστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Επισκέπτες / χρήστες του Καταστήματος που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και γενικώς των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία, σε περίπτωση δε υποβολής τους από ανήλικους το Κατάστημα διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες ενώ σε περίπτωση αναληθών στοιχείων το Κατάστημα δεν ευθύνεται.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η αντιμετώπιση- διαχείριση- προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη/πελάτη των υπηρεσιών του Καταστήματος διέπεται από τους παρόντες όρους οι οποίοι διέπονται και εναρμονίζονται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) και το διεθνές δίκαιο. Το Κατάστημα έχει δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης και να ενημερώσει σχετικά τους χρήστες-επισκέπτες οι οποίοι εφόσον δεν συμφωνούν μερικά ή ολικά με του παρόντες οφείλουν να μην χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της.

Οι παρόντες όροι και κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας και της ιθαγένειας του χρήστη-επισκέπτη έχει εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό καθώς διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο και μόνον και επιλύεται το πρώτον συμβιβαστικά και αν τούτο δεν επιτευχθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών και κάθε επίδοση στα πλαίσια δικαστικής διένεξης ή αναγκαία επικοινωνία του Καταστήματος με τον χρήστη-επισκέπτη γίνεται σύμφωνα με τα προσωπικά στοιχεία που έχει δηλώσει ο χρήστης - επισκέπτης στις φόρμες ενοικίασης ή πώλησης. Η μη άσκηση ή μη έγκαιρη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από τους παρόντες όρους δεν συνιστά σιωπηρή παραίτηση ή ρητή παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα ή εξουσία ή δικαίωμα αποζημιώσεως που ορίζει ο νόμος, καθώς το κατάστημα δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματά του σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χρήσιμο για την διαφύλαξη των συμφερόντων του .

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ -ΟΡΟΙ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. O επισκέπτης/χρήστης/πελάτης των υπηρεσιών του Καταστήματος εφόσον επιθυμεί δύναται να αγοράσει τα προϊόντα του καταστήματος συνάπτοντας νομίμως σύμβαση από απόσταση όπως ορίζεται από τις διατάξεις για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών και την συνολικά κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, κάνοντας χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, με την διασφάλιση της απόλυτης προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών στοιχείων που γνωστοποιεί στο Κατάστημα προκειμένου να συναφθούν οι ως άνω συμβάσεις.

2. Ακολούθως ως οφείλει εκ του νόμου το Κατάστημα στα πλαίσια της πρότασης προς τον εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη/πελάτη για την πώληση των προϊόντων του ενημερώνει πλήρως και επαρκώς τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με: α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προσφερόμενου και διαθέσιμου προϊόντος πχ. χώρα προέλευσης, ύφανση, ποιότητα, χρωματισμός κλπ, β) την συνολική τιμή πώλησης γ) την δαπάνη-κόστος-τρόπο για την αποστολή και την παράδοση, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο και χρόνο πληρωμής στ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα-διαδικασία-προϋποθέσεις-όροι υπαναχώρησης.

3. O επισκέπτης/χρήστης/πελάτης των υπηρεσιών του Καταστήματος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως με ηλεκτρονικό τρόπο αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ή τηλεφωνικώς στο Κατάστημα για να δηλώσει οποιοδήποτε πρόβλημα-παρατήρηση-διαμαρτυρία-παρατυπία-παράπονο ή παράνομη πράξη από τρίτο που τυχόν σημειωθεί στα πλαίσια της εξυπηρέτησής του από το Κατάστημα προκειμένου να προστατευτεί η ασφάλεια των συναλλαγών του Καταστήματος.

Η αποστολή-παράδοση του προϊόντος θα γίνει από την ιδιοκτήτρια στην ως άνω διεύθυνση του πελάτη και στην ως άνω ημερομηνία αποστολής με ειδική συσκευασία για την προστασία του προϊόντος εντός 48 ωρών από την παραγγελία εκτός των περιοχών που είναι δύσκολη η πρόσβαση σε αυτές, η οποία συνεργάζεται με εταιρεία ταχυμεταφορών αποστολής δεμάτων. Η χρέωση αποστολής για παραγγελίες είναι 10 ευρώ. Για τις ειδικές συνθήκες παράδοσης υφίστανται ειδικές χρεώσεις.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο πελάτης/χρήστης για την κατάρτιση της σύμβασης της πώλησης συμπληρώνει τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα του συγκεκριμένου προϊόντος και κατανοεί και αποδέχεται ότι η ως άνω σύμβαση πώλησης διέπεται από τους παρόντες και από την κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και των εφαρμοστέων διεθνών συμβάσεων και τους όρους του παρόντος και αποθηκεύεται στο αρχείο του καταστήματος. Μόλις ο πελάτης/χρήστης καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία ζητείται από τον χρήστη να επιβεβαιώσει την παραγγελία του. Η παραγγελία θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μόνο όταν πατήσει ο πελάτης την επιβεβαίωσή της και κατόπιν εφόσον πιέσει ο χρήστης το σημείο «Συνέχεια» ή κάθε συναφή λέξη που το Κατάστημα παρουσιάζει στις φόρμες αγοράς των προϊόντων. Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής των στοιχείων της φόρμας, αποδέχεται ο πελάτης ηλεκτρονικά να συναφθεί η σύμβαση πώλησης του συγκεκριμένου προϊόντος και τεκμαίρεται ότι κατανοεί και αποδέχεται τους παρόντες όρους που διέπουν την εν λόγω σύμβαση. Όλα τα σχετικά παραστατικά και συνοδευτικά έγγραφα της καταρτισθείσας σύμβασης πώλησης και τα σχετικά αποδεικτικά αποδοχής της υπηρεσίας του καταστήματος είτε υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπο αντίγραφό των ως άνω με τη βεβαίωση, ότι είναι ακριβές αντίγραφο των τηρούμενων στην εταιρία τίθενται διαρκώς στην διάθεση του πελάτη. Για την εξυπηρέτηση της σύμβασης πώλησης όλες οι on line συναλλαγές που αφορούν την πώληση προϊόντων μεταξύ του Καταστήματος και του πελάτη πραγματοποιούνται μέσω του on line συστήματος PAYPAL και για την εξόφληση του τιμήματος της πώλησης αποδεκτές είναι όλες πιστωτικές κάρτες. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται μέσα στο ασφαλέστατο περιβάλλον του PAYPAL, το οποίο διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου τον έλεγχο της πιστωτικής σας κάρτας. Ο πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί να κρατηθούν τα στοιχεία της κάθε πιστωτικής κάρτας από το Κατάστημα σε ασφαλές περιβάλλον και μέχρι την πλήρη εξόφλησή της οφειλής και όταν αρχίσει η διαδικασία πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, γίνεται αυτόματα ανακατεύθυνση (redirection) σε ασφαλή τοποθεσία του PAYPAL.

Ο πελάτης θα παραλάβει με την αποστολή του προϊόντος/προϊόντων ή θα του αποσταλεί ταχυδρομικά ένα αντίγραφό της καταρτισθείσας σύμβασης για το αρχείο του και οφείλει εντός 24 ωρών από την λήψη του να επιβεβαιώσει με αποστολή φαξ στο κατάστημα ή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του καταστήματος την παραλαβή της.

Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα της επιφύλαξης ή/και άρνησης να δεχθεί ή να εκτελέσει παραγγελίες πελατών στα πλαίσια της υποχρέωσης του για διασφάλισης των συναλλαγών και εφόσον επιθυμεί δύναται να ενημερώσει τον Πελάτη σχετικά με την ως άνω επιφύλαξη και άρνησή του και τους λόγους που το οδηγούν σε αυτή την κρίση.


ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

1. Το Κατάστημα σας δίνει τη δυνατότητα να εξοφλήσετε την παραγγελία ο πελάτης με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω τρόπους:
Α. Με χρέωση της πιστωτικής του κάρτας VISA ή MASTERCARD
Η χρέωση στην πιστωτική κάρτα γίνεται με την αποστολή της παραγγελίας του πελάτη κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης και υποβολής της φόρμας παραγγελίας. Στο www.e-novita.gr έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών του πελάτη με πιστωτική κάρτα. Με την αποστολή της παραγγελίας ενημερώνεται άμεσα, μέσω e-mail, για την χρέωση της πιστωτικής του κάρτας.
Β. Με αντικαταβολή κατά την παραλαβή των προϊόντων
Γ. Με κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας
Αφού κατατεθούν τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό, ο πελάτης μας αποστέλλει αντίγραφο της τραπεζικής εντολής με fax στο 210 3233 791, αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας και το ονοματεπώνυμό του.
2. Το αντίτιμο κάθε προϊόντος αναγράφεται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%. Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.


ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

1. Η παραλαβή της παραγγελίας γίνεται το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της φόρμας παραγγελίας σας (κατά τις ώρες 9:00 - 17:00) από την εταιρεία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση που ορίζεται από τον πελάτη στη φόρμα παραγγελίας. Προς διευκόλυνση όλων, παρακαλείστε να ενημερώνετε το Κατάστημα σχετικά με τις ειδικότερες λεπτομέρειες του τόπου παραλαβής (επωνυμία εταιρείας, όροφο, αριθμό γραφείου κλπ.), όπου τούτο χρειάζεται. Για λόγους ασφάλειας συναλλαγών, μπορεί ο πελάτης να παραλαμβάνει τα προϊόντα που αγόρασε μόνο με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας στον υπάλληλο της ως άνω εταιρείας ταχυμεταφορών. Βεβαίως, μπορεί εκτός από αυτόν να παραλαμβάνει και άλλο πρόσωπο της επιλογής του τα προϊόντα μόνον κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησής του με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδια αστυνομική αρχή.
2. Το Κατάστημα απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή/και αδυναμίας παράδοσης η οποία οφείλεται σε τρίτους μεσολαβούντες οργανισμούς ή/και σε λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρών. Ωστόσο, αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.) ή ανυπέρβλητου κωλύματος δεν είναι δυνατή η άμεση παράδοση των προϊόντων, θα ενημερώνουμε τον πελάτη μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσει αν εξακολουθεί να επιθυμεί, υπό τις νέες συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο πελάτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα ακολουθώντας την διαδικασία επιτροφής τους στο Κατάστημα, αζημίως και χωρίς υποχρέωση επικλήσεως και αποδείξεως ειδικής αιτιολογίας εντός προθεσμίας 15 ημερών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που τα παρέλαβε μόνο στην περίπτωση όπου τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε ήτοι αν δεν έχει μερικά ή ολικά χαλάσει, ανοίξει, παραβιάσει, σκίσει ή αποσφραγίσει την ειδική συσκευασία τους ή αν δεν έχει αφαιρέσει την ειδική ετικέτα συσκευασίας τους. Ακολούθως το Κατάστημα οφείλει να επιστρέψει το συνολικό ποσό που κατέβαλε ο πελάτης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων του ανάλογα με τον τρόπο που ο πελάτης έχει πληρώσει το οφειλόμενο ποσό.

Ο Πελάτης/χρήστης προκειμένου να του επιστραφεί το συνολικό ποσό που κατέβαλε οφείλει να συμπληρώσει την Φόρμα-Δήλωση Υπαναχώρησης από την σύμβαση πώλησης και να το αποστείλει με fax στο Κατάστημα ή με μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Ακολούθως οφείλει να αποστείλει το πρωτότυπο έγγραφο της Δήλωσης Υπαναχώρησης από την σύμβαση πώλησης με βέβαιη χρονολογία μαζί με το επιστρεφόμενο προϊόν στη διεύθυνση του καταστήματος με εταιρεία ταχυμεταφορών και κατανοεί και αποδέχεται ότι κάθε κόστος για την επιστροφή των προϊόντων βαρύνει τον πελάτη.

Το κατάστημα ενθαρρύνει και υποδεικνύει στους πελάτες του να ελέγχουν προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας τους από την εταιρεία ταχυμεταφορών την κατάσταση των προϊόντων και ότι η συσκευασία και η ετικέτα τους είναι άθιχτη, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα.

Στην περίπτωση που αποδεδειγμένα αποσταλεί από παραδρομή από το κατάστημα προϊόν με ελαττώματα, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να το επιστρέψει και να ζητήσει από το κατάστημα να το αντικαταστήσει και θα επιβαρυνθεί το Κατάστημα με τα έξοδα αποστολής του νέου προϊόντος ή θα υποχρεωθεί το κατάστημα στην επιστροφής των χρημάτων που κατέβαλλε ο πελάτης, άλλη δε αποζημίωση από μέρους του καταστήματος προς τον πελάτη δεν οφείλεται.

Επίσης, ο πελάτης/χρήστης δύναται να προβεί στην ακύρωση της παραγγελίας είτε με την αποστολή fax ή τηλεφωνικώς μέχρι την στιγμή της ενημέρωσης για την αποστολή της παραγγελίας.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης/χρήστης δεν καταβάλει το τίμημα από την πώληση του προϊόντος εντός 5 εργασίμων ημερών η παραγγελία του θα ακυρώνεται.


ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Για τους σκοπούς της σύμβασης, ενημερώνουμε τον πελάτη ότι το Κατάστημα:
Έχει ενσωματώσει σε κάθε προϊόν ειδική «ετικέτα», η αφαίρεση της οποίας -με οποιονδήποτε τρόπο- συνεπάγεται αυτόματα και αυτοδίκαια την αποδοχή της κατάστασης του προϊόντος από αυτόν (όπως αυτή περιγράφεται στην ιστοσελίδα του Καταστήματος κατά το χρονικό σημείο αποστολής της φόρμας παραγγελίας σας και στις άλλες επικοινωνίες -email που έχετε τυχόν ανταλλάξει με το Κατάστημα προς παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την ακριβή κατάσταση του προϊόντος).


ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Οι χρήστες/πελάτες του Καταστήματος κατανοούν και αποδέχονται ότι οι παραγγελίες τους εκτελούνται βάση προτεραιότητας αλλά και διαθεσιμότητας των προϊόντων. Για το λόγο αυτό, οι φόρμες παραγγελίας έχουν δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να φαίνεται αν το προϊόν που επιθυμείτε να παραγγείλετε είναι διαθέσιμο προς αγορά. Σε περίπτωση αμφιβολίας ωστόσο, μπορεί να επικοινωνεί αυτός τηλεφωνικά ή μέσω email με το Κατάστημα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Το Κατάστημα υποχρεούται να εμφανίζει κατά τρόπο επαρκή και ορθό και να περιγράφει πλήρως τα προϊόντα τις ιδιότητες, την ποιότητα και την χρήση -περιποίησή τους και την λειτουργική χρήση τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών-σχεδιαστών τους με τη μεγαλύτερη ακρίβεια με εικόνες φωτογραφίες και σχόλια δεν ευθύνεται όμως αν τελικώς η εικόνα του προιόντος διαφοροποιείται από την πραγματική εικόνα του προϊόντος για λόγους που σχετίζονται με την ποιότητα εικόνας της οθόνης του πελάτη ούτε ευθύνεται αν τελικώς συντρέχει έλλειψη ιδιοτήτων που οι κατασκευαστές -δημιουργοί-εισαγωγείς -μεταπωλητές των προϊόντων είχαν υποσχεθεί.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1) Ο δικτυακός μας τόπος, δεν φέρει ευθύνη, και δεν υποχρεούται στην αποκατάσταση της ζημιάς που τυχόν θα υποστεί ο επισκέπτης - χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του, από αμέλεια ή τεχνικά προβλήματα και επίσης δεν φέρει ευθύνη για «ιούς» που τυχόν θα κυκλοφορήσουν και θα προκαλέσουν προβλήματα ή οποιασδήποτε φύσεως ζημιά.

2) Ο δικτυακός μας τόπος, οφείλει κατά το δυνατόν, να ελέγχει τα στοιχεία, το περιεχόμενο, και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις σελίδες του.

Ο δικτυακός μας τόπος, δεν φέρει ευθύνη και δεν υποχρεούται στην αποκατάσταση τυχόν βλάβης ή ζημίας που θα υποστεί επισκέπτης - χρήστης για πληροφορίες, στοιχεία , και περιεχόμενα, που θα είναι ή θα αποδειχθούν στο μέλλον εσφαλμένα.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Εάν το Κατάστημα ή ο πελάτης δεν κάνουν χρήση, σε μία ή περισσότερες περιπτώσεις, ενός ή περισσοτέρων δικαιωμάτων τους τα οποία απορρέουν από τη σύμβαση, έστω και επί μακρόν, δεν θα θεωρείται ότι παραιτήθηκαν από τους όρους, συμφωνίες, δικαιώματα και προνόμια της σύμβασης, θα έχουν δε το δικαίωμα να κάνουν χρήση αυτών οποτεδήποτε, εκτός και εάν έχουν ρητώς παραιτηθεί αυτών προηγουμένως.


ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η σύμβαση πώλησης διέπεται από τους παρόντες όρους και από κείμενη Ελληνική και Ευρωπαική Νομοθεσία και τις επιμέρους διατάξεις για την Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των πελατών/χρηστών και οι συμβαλλόμενοι οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τα ως άνω.

2. Το Κατάστημα έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους κατά την ανέλεγκτη κρίση του και ο πελάτης τεκμαίρεται ότι τους κατανοεί και τους αποδέχεται εφόσον συμβάλλεται με το κατάστημα.

3. Όλες οι επικοινωνίες και οι συμφωνίες μεταξύ Καταστήματος και πελάτη πραγματοποιούνται εγγράφως και αρχειοθετούνται από το Κατάστημα για αποδεικτικούς λόγους. Το κατάστημα συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών - χρηστών ήτοι όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, επάγγελμα, ημερομηνία γέννησης, email και τεκμαίρεται ότι ο πελάτης με την καταχώρηση αυτών στις ειδικές φόρμες κατανοεί ότι είναι αναγκαίο με σκοπό αφενός την σύναψη της σύμβασης πώλησης και αφετέρου για λόγους αποδεικτικούς αλλά και ενημέρωσης του καταστήματος και έρευνας σχετικά με τις καταναλωτικές προτιμήσεις. Ο επισκέπτης /χρήστης σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων του, κατανοεί και αποδέχεται ότι υποχρεούται να υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τη Γραμματεία του καταστήματος.

4. Σε περίπτωση που η παρούσα σύμβασης ακυρωθεί μερικά ή ολικά με απόφαση αρμοδίου Δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, κατά το μέρος που δεν ακυρώνεται είναι ισχυρή, δεσμευτική και εφαρμοστέα.

5. Η παρούσα σύμβαση και κάθε διαφορά που τυχόν απορρέει εξ αυτής ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας και της ιθαγένειας του μισθωτή έχει εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό και μόνον και επιλύεται και ερμηνεύεται και διέπεται από αυτό, επιλύονται δε το πρώτον συμβιβαστικά και αν τούτο δεν επιτευχθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών και κάθε επίδοση ή αναγκαία επικοινωνία της ιδιοκτήτριας με τον μισθωτή γίνεται στις ως άνω διευθύνσεις και τηλέφωνα που έχει αυτοβούλως δηλώσει στην παρούσα η οποία και διέπεται από όλους τους παρόντες όρους.

6. Το κατάστημα αναλαμβάνει την υποχρέωση να εμπλουτίσει και διευρύνει το κείμενο αυτό, σε περίπτωση που θα υπάρξει δραστηριοποίηση σε νέους τομείς, με νέους όρους, και προϋποθέσεις λειτουργίας και συνεργασίας με τους επισκέπτες / χρήστες.